Microsoft Dynamics 365 Field Service

שיפור התעריפים הקבועים ואופטימיזציה של פעילות השטח

Dynamics 365 for Field Service הוא שירות מקצה לקצה הנותן מענה לכל בעלי העניין בחברה: אנשי תפעול, טכנאים ולקוחות. טכנולוגיה המאפשרת לחזות, לזהות, לאבחן ולפתור בעיות עוד לפני התרחשותן, לצמצם עלויות תפעול ולשפר את עלויות התיקון במענה ראשוני.

יתרונות – Microsoft Dynamics 365 Field Service

צמצום עלויות

הפחתה משמעותית של עלויות התחזוקה; קביעת מועד לביקור איש השירותרק בעת הצורך.

ייעול ניהול המלאי

סנכרון ומעקב אחר המלאי עד לרמת המשאית, עם נראות בזמן אמת מכל מכשיר.

רווחיות רבה יותר

הפיכת קביעת ביקורי אנשי השירות לאוטומטית, המאפשרת יותר ביקורים בכל יום והתאמה בין לקוחות לבין מומחים בעלי מיומנויות ספציפיות, קביעת סדרי עדיפויות, עדכון מיקום ומשך זמן מוערך.

להפעלת סרטון זה, יש להפעיל את העוגיות HERE

יכולות – Microsoft Dynamics 365 Field Service

Microsoft Dynamics 365 Field Service IoT meilleure efficacité

'אינטרנט של הדברים' (IoT) – יעילות מוגברת

למנף את היכולות של 'האינטרנט של הדברים' בכדי לאתר, לאבחן ולפתור בעיות. לקבוע אוטומטית מועדי ביקור ותכנית עבודה, לשלוח את אנשי השירות בעלי המיומנויות והציוד המתאימים ביותר לעבודה ולתת להם גישה למידע על הלקוחות מהמכשירים הניידים שלהם. לעבור מטיפולי תחזוקה בזמנים קבועים לתחזוקה מבוססת תחזיות בדיוק בזמן. לתקן, לנקות ולהחליף חלקים רק כשצריך.

Microsoft Dynamics 365 Field Service optimiser vos resources

מיטוב משאבים

להפוך את קביעת ביקורי אנשי השירות לאוטומטית, ובכך לאפשר יותר ביקורים ביום וכן להתאים בין לקוחות לבין מומחים בעלי מיומנויות ספציפיות בהתאם לנדרש. להעניק לצוות התיאום כלים טובים יותר לקביעת לוח זמנים לצורך ניהול אנשי השירות שבשטח, ולאפשר להם לנהל הקצאת משימות על פני הזמנות עבודה רבות באמצעות לוח אינטראקטיבי המבוסס על "גרור ושחרר". לייעל את ניהול המלאי ולשפר את שיעור הפתרון במענה הראשוני באמצעות סנכרון ומעקב אחר מלאי עד לרמת המשאית עם נראות בזמן אמת מכל מכשיר.

Microsoft Dynamics 365 Field Service augmenter l'efficacité des techniciens

ייעול עבודת הטכנאים

להעמיד לרשות הטכנאים טכנולוגיה מתקדמת, כגון שיחות וידאו בשילוב מציאות מעורבת (MR), הסברים ושיתוף קבצים – ולאפשר להם לפתור נכון בעיות כבר במענה הראשוני. לפתור בעיות מורכבות מהר יותר עם Dynamics 365 Remote Assist על מכשירי HoloLens. הטכנאים תמיד מעודכנים וידיהם פנויות כאשר הם משתפים מומחים מרוחקים באמצעות הטכנולוגיה החדשנית..

תכונות – Dynamics 365 Field Service

איתור מצבים חריגים באמצעות 'אינטרנט של הדברים' (IOT)

זיהוי ותיקון בעיות עוד לפני שהלקוחות מודעים להן, תוך שימוש בחיישני IoT כדי לדווח על מצבים חריגים.

תחזוקה מבוססת תחזיות

לבצע תחזוקה מבוססת תחזיות תמיד בזמן הנכון, על ידי הבנת השימוש בפועל במקום לקבוע ביקורי טכנאי תקופתיים.

ראייה כוללת של °360

לספק שירות מותאם אישית על ידי ראייה כוללת של °360 המציג לאנשי השירות את ההעדפות וההיסטוריה של הלקוח.

תקשורת יזומה

לספק ללקוחות מעקב בזמן אמת אחר מיקום הטכנאי ולשלוח תזכורות קוליות והודעות טקסט אוטומטיות על ביקורים.

יצירת הזמנות עבודה באופן אוטומטי

ליצור אוטומטית הזמנות עבודה ולוחות זמנים לביקורים, לשלוח טכנאים עם המיומנויות והציוד המתאימים למשימה.

הצעות מחיר וחוזים

לשתף בקלות הצעות מחיר, חוזים ומידע על לוחות זמנים.

גישה מרחוק

לספק גישה ממכשירים ניידים למידע על מלאי וחלקים.

תחזיות מלאי

לחזות ביעילות דרישות לציוד מכל מכשיר.

מה נמצא בפנים

Présentation Field Service

Présentation Field Service

Présentation Field Service

Présentation Field Service

Présentation Field Service

פרודוור – הבחירה המושלמת!

במהלך שלושים שנות פעילותנו, צברנו ניסיון ומומחיות בסיוע לארגונים להניע פרויקטי טרנספורמציה. אנו מפתחים ומתווים פתרונות ספציפיים לענף התעשייה המושתתים על טכנולוגיית מיקרוסופט. התמחותנו בטכנולוגיות משבשות ובחדשנות עוזרת לנו לספק פתרונות ושירותים המסייעים לכם להתמודד בהצלחה עם האתגרים בענף שלכם, ובמקביל להבטיח לעצמכם יתרון תחרותי בר קיימא.

יש לכם פרויקט? בואו נדבר!

* אנא בחר באחת מהאפשרויות

* נדרש