• Prodware

Prodware publiceert jaarlijkse resultaten: verhoogde winstgevendheid in 2018

19 maart 2019

Deze week heeft de Prodware Groep haar omzetcijfers over 2018 gepubliceerd. De jaarlijkse winstgevendheid is gestegen, gedreven door de toename van de internationale verkoop van diensten en producten, voornamelijk door Duitsland, Spanje, België en Luxemburg. Ook de toename in cloud-based software op abonnementsbasis (de Software as a Service of SaaS-oplossingen, maintenance en hosting) zet zich door.

2018 in hoofdlijnen:

  • De omzet is met 4.9% gestegen tot €175,9 miljoen;
  • Het bedrijfsresultaat (EBITDA) laat een stijging van 8.4% zien tot €33,3 miljoen.

Investeringen in Human Capital en een verbeterde balanspositie

De inspanningen tot verbeteringen in het verkoopteam hebben vruchten afgeworpen in de zin van meer omzet en een verbetering van de orderportefeuille. In combinatie met een betere benutting van de eigen medewerkers en het terugbrengen van met name de inhuur van externen heeft dit geleid tot een EBITDA stijging van 8.4%. Tegelijkertijd is er geïnvesteerd in Human Capital en is er invulling gegeven aan een aantal kritische managementposities in gebieden met nieuwe technologie (AI, IoT, etc.). Het aandeel in personeelskosten is hierdoor wel gestegen.

De balanspositie is verbeterd door een toename van het eigen vermogen tot €138,2 miljoen, het verbeteren van de financiering door het aantrekken van vreemd vermogen tot €92,5 miljoen en een verlaging van de rente hierover, alsmede het verlengen van de looptijd tot 6 en 7 jaar.

De toekomst vol vertrouwen tegemoet

Prodware wil haar activiteiten laten groeien door zich te focussen op diensten die veel waarde toevoegen voor haar klanten, zoals software op abonnementsbasis (SaaS) en consultancy diensten. Hiernaast ook door het aangaan van strategische verbanden met partners en het benutten van de expertise van de medewerkers. Prodware reageert ook perfect op het grote aantal kansen met betrekking tot digitale transformatie dat zich voordoet bij haar klanten. Dit alles leidt tot een robuust, duurzaam en winstgevend verdienmodel. De Prodware Groep ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Meer informatie in het persbericht (Engels).