• Prodware

Prodware publiceert jaarlijkse resultaten: Significante omzetgroei & verhoogde winstgevendheid in 2019

19 maart 2020

De Prodware Groep heeft haar cijfers over 2019 gepubliceerd. Een significante omzetgroei is bereikt en de jaarlijkse winstgevendheid is gestegen, gedreven door goede bedrijfsresultaten in alle regio’s en de toename in cloud-based software op abonnementsbasis (de Software as a Service of SaaS-oplossingen, maintenance en hosting).

De Prodware strategie, die berust op de vier belangrijke pijlers van consulting, innovatieve branche specifieke softwareoplossingen, projectimplementatie en managed services, werpt haar vruchten af.

2019 op hoofdlijnen:

  • De omzet is met 6.7% gestegen tot €187,7 miljoen;
  • Het bedrijfsresultaat (EBITDA) laat een stijging van 10% zien tot €48,3 miljoen.

Sterke omzetgroei
De inkomsten van Prodware voor het boekjaar 2019 bedroegen € 187,7 miljoen, een stijging van 6,7% ten opzichte van € 175,9 miljoen in het boekjaar 2018. De verkoop van SaaS (€ 38,9 miljoen, een stijging van 34,8% in vergelijking met vorig boekjaar) leverde opnieuw een substantiële bijdrage aan de omzet.

Hogere winstgevendheid
De EBITDA van 2019 steeg met 10,0% op een like-for-like basis. Hierbij is rekening gehouden met de vereiste stelselwijziging IFRS 16, die de impact van lease herzieningen elimineert. Op gerapporteerde basis steeg de EBITDA met 45,2%. De strakke grip op personeelskosten en bedrijfsgroei waren de twee belangrijkste factoren achter de stijging van de EBITDA. Het nettoresultaat bedroeg in FY 2019 € 10,5 miljoen, een stijging van 15,6% ten opzichte van € 9,1 miljoen vorig boekjaar.

Een solide balans
De balans van Prodware op 31 december 2019 liet een eigen vermogen zien van € 144,8 miljoen, een stijging van 4,8% ten opzichte van het niveau op 31 december 2018, rekening houdend met de eigen aandelen die werden verworven in FY 2019, goed voor 5,3% van het aandelenkapitaal.

De toekomst vol vertrouwen tegemoet
In 2020 wil Prodware groeien door zich te blijven focussen op haar innovatieve diensten en software oplossingen die veel waarde toevoegen voor haar klanten op het gebied van digitale transformatie. Tegelijkertijd overweegt de groep haar bestaande geografische posities te versterken. Dat zal helpen om de weg vrij te maken voor nog meer winstgevende omzetgroei. Ten slotte zal Prodware zijn robuuste bedrijfsmodel koesteren met een sterke combinatie van terugkerende inkomstenstromen en het door ontwikkelen van innovatieve oplossingen om duurzame groei te verzekeren.

Klik hier voor meer informatie