sustainable Lunch

Inhoud Workshop Sustainability

In veel bedrijven blijft de kwaliteit en rapportage van hun niet-financiële informatie nog ver achter bij die van de financiële verslaggeving. In deze eendaagse workshop over CSR- vastlegging helpen wij je om de ambitie van jouw bedrijf rondom duurzaam ondernemen te vertalen in transparante metingen van en rapportage over jouw duurzaamheidsdoelstellingen. Wij zorgen ervoor dat je inzicht krijgt, sneller bij kunt sturen en duurzame veranderingen door kunt voeren in jouw dagelijkse activiteiten. Je leert gebruik te maken van de juiste gegevens waardoor je begrijpt wat de meest relevante en slimme vervolgstappen zijn.

Het rapporteren van niet-financiële informatie met als uitgangspunt de CSRD regelgeving maakt duidelijk welke duurzaamheidsdoelen je nastreeft en welke vorderingen je maakt. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de duurzaamheid van jouw leveranciers of jouw productieprocessen (verpakking, afval enz). Een CSR-rapportage ontstijgt het niveau van pure verslaggeving en wordt daarmee een onderdeel van je strategie.

Tijdens deze workshop geven wij ook advies over het inrichten van jouw systemen, zodat deze geschikt zijn voor meting van en rapportage over niet-financiële informatie. Het resultaat is meer grip op jouw duurzaamheidsambities. Met betere CSR-informatie krijgt jouw organisatie nieuwe en bruikbare inzichten. Het geeft je de ruimte om doelstellingen aan te passen, andere strategische keuzes maken en risico’s te verminderen.

Na afloop van deze workshop weet jij:

  • wat de duurzaamheidsdoelen van jouw bedrijf zijn,
  • hoe de resultaten gemeten worden,
  • welke data beschikbaar is,
  • welke data ontbreekt,
  • in welke vorm je de rapportages nodig hebt,
  • welke aanpassingen noodzakelijk zijn in de systemen.

Have a project? Let’s talk!

*Wil je je inschrijven voor de nieuwsbrief?

*Privacy