Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de Prodware Groep. Wij richten ons niet alleen op winstgevende groei, maar willen ook een bijdrage leveren aan een betere wereld. Daarom ontwikkelen wij initiatieven om het milieu en het menselijk welzijn te verbeteren. Met ons beleid steunen wij de zeventien Werelddoelen die in 2015 zijn opgesteld door de United Nations voor duurzame ontwikkeling: de Sustainable Development Goals (SDG’s). De Prodware Groep heeft een nieuwe investeerder aangetrokken die Prodware heeft geplaatst in een duurzaamfonds.

Door diverse activiteiten worden milieukwesties in het dagelijkse beheer geïntegreerd. Zo heeft Prodware Nederland zonnepanelen op het dak geïnstalleerd, gebruiken wij groene stroom en huren wij een pand met energielabel A. Met Eneco hebben we contractueel afgesproken om verder te vergroenen door bijvoorbeeld elektrisch rijden te stimuleren en een gepland aantal microkredieten per jaar te sluiten. In 2021 is het fietsplan toegevoegd aan de arbeidsvoorwaarden. Ook op maatschappelijk vlak willen wij graag een steentje bijdragen en ondersteunen we regelmatig projecten in het kader van maatschappelijk ondernemen. Dit doen wij op basis van vijf pilaren:

De vijf pilaren van Prodware als uitgangspunt MVO beleid

MVO en milieu

Onze impact op milieu

Prodware voert in elk van haar landen een restrictief reisbeleid om het verbruik van C02 tot een minimum te beperken. Wij stimuleren electrisch rijden, carpoolen en reizen met de trein in plaats van met het vliegtuig. Daarnaast is mede dankzijn Corona het videobellen in Teams een prima alternatief geworden voor reizen tussen de vestigingen. In de toekomst willen wij onze panden steeds meer gaan vergroenen door ons te richten op een CO2 neutrale energievoorziening. Wij voldoen ook aan de voorwaarden van de Nederlandse regelgeving voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, de (WEEE).

Onze mensen

Onze mensen

Wij vinden het belangrijk om het welzijn op de werkplek te optimaliseren en daarom is diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) een topprioriteit binnen Prodware. Kleine aanpassingen aan programma’s voor ondersteuning zijn niet voldoende om het welzijn op de werkplek te verbeteren en daarom willen wij dit thema breed oppakken. Hoe doen wij dat, bijvoorbeeld door:
– Streven naar en toezien op gelijkheid tussen mannen en vrouwen
– Prodware’s werving is gericht op evenwicht in gender.
– We streven naar een gelijke beloning.
– Ondersteuning mentaal en fysiek welzijn van medewerkers, onder meer door het aanbieden van externe begeleiding.

MVO en GDPR

Ethisch zakendoen

Ook op het gebied van waarborging van de privacy en corruptiebestrijding wil en kan Prodware een bijdrage leveren. Zo heeft Prodware zich verplicht te voldoen aan de GDPR en hebben we de Middlenext Anti-Corruptie Gedragscode aangenomen die verwijst naar het Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie, overeenkomstig de “Sapin II” wet, de Franse anti-corruptiewet. Daanaast heeft Prodware het UN Global Compact ondertekend, wat onze inzet voor de mensenrechten en de overeenkomsten van de ILO weerpiegelt.

MVO en maatschappij

Maatschappelijke impact

Ook op maatschappelijk vlak willen wij graag een steentje bijdragen en daarom ondersteunen we regelmatig projecten in het kader van maatschappelijk ondernemen. Zo ondersteunde Prodware in 2021 ruim 50 ondernemers met een microkrediet via Stichting Wakibi. Het ging hier om leningen die een enorm verschil kunnen maken voor ondernemers en voor hun omgeving. Maar we doen meer. Recent hebben wij kinderen uit Ukraine van laptops voorzien en de Prodware Foundation doneert regelmatig tijd en budget aan individuele initiatieven van medewerkers in maatschappelijke projecten.

innovatie

Een ecosysteem met een sterke MVO-focus 

In maart 2022 ondertekende Prodware de Microsoft Partner Pledge. De Partner Pledge is een intentieverklaring waarin we ons aansluiten bij Microsoft om technologie in te zetten als een kracht voor het goede. Door als Microsoft Gold partner deel te nemen aan dit initiatief ondersteunen we de wereldwijde ambitie van Microsoft om een positieve impact te hebben op de maatschappij en een verschil te maken voor een betere toekomst. De Pledge bevat richtlijnen voor het nemen van concrete stappen en vormt een waardevolle aanvulling op de activiteiten die we al hebben geïnitieerd.voor een duurzame en inclusieve toekomst. Daarnaast streven wij ernaar om te werken met leveranciers die ook een MVO-focus hebben

Prodware Nederland – Een betrouwbare partner

Als gecertificeerd Microsoft Gold partner en Cloud Solution Provider (CSP) Direct Partner, kan Prodware je als geen ander helpen met de implementatie van Dynamics 365. Wij bieden je doorlopend applicatiesupport, afgestemd op jouw behoeften en IT-infrastructuur. Een CSP Direct Partner is een one-stop-shop voor intelligente Microsoft cloudoplossingen, zoals Dynamics 365, Power BI en PowerApps.

Neem contact met ons op.

*Wil je je inschrijven voor de nieuwsbrief?

*Privacy