• Prodware

Microsoft Partner Pledge

22 maart 2022

Prodware Nederland heeft de Microsoft Partner Pledge ondertekend. De Partner Pledge is een intentieverklaring waarin we ons aansluiten bij Microsoft om technologie in te zetten als een kracht voor het goede. Door als Microsoft Gold partner deel te nemen aan dit initiatief ondersteunen we de wereldwijde ambitie van Microsoft om een positieve impact te hebben op de maatschappij en een verschil te maken voor een betere toekomst. De Pledge bevat richtlijnen voor het nemen van concrete stappen en vormt een waardevolle aanvulling op de activiteiten die we al hebben geïnitieerd.

We sluiten ons aan bij de journey die Microsoft is aangegaan en worden ambassadeur voor alle vier de pijlers van de Partner Pledge, namelijk digitale vaardigheden, verantwoorde en ethische AI, inzet voor een diverse en inclusieve techsector en een ecologisch duurzame toekomst voor onze planeet. Het Microsoft Pledge initiatief sluit perfect aan bij de doelstellingen die wij als Prodware hebben. De wereld om ons heen verandert snel en digitale transformatie heeft een grote impact op de manier waarop we leven en zaken doen.

Als leverancier van technologische oplossingen zijn we ons zeer bewust van onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. Dagelijks kijken we samen met onze klanten naar innovatieve toepassingen waarbij technologie wordt ingezet om de business optimaal te ondersteunen en efficiënter te laten werken om de duurzaamheid van organisaties te verbeteren. Het ondertekenen van de Partner Pledge versterkt onze focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.