מידע משפטי

בעלות

אתר זה בבעלות פרודוור ישראל בע"מ ("פרודוור").

אירוח

ספקית שירותי האחסון הקבועים של אתר האינטרנט היא פרודוור.

זכויות יוצרים ושכפול

אתר האינטרנט כולו מוגן על ידי החוק הישראלי והבינלאומי בנושא זכויות יוצרים וקניין רוחני.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים במסגרתו ובתכנים המוצגים באתר (לרבות איורים ו/או תמונות) שייכים לפרודוור ו/או לכל צד שלישי שנתן הסכמתו לפרודוור ("הקניין הרוחני").  אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הקניין הרוחני, כולו או חלקו, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת – בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מפרודוור ו/או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). כל הזכויות שמורות. שכפול האתר במלואו או בחלקו במדיה כלשהי אסור בהחלט ללא אישור מפורש מקבוצת פרודוור.
על אף האמור לעיל, שכפול טקסט על נייר מותר בכפוף לשלושת התנאים הבאים:

  • הפצה חינם
  • שמירה על שלמות המסמכים המשוכפלים (ללא שינויים או תיקונים)
  • ציטוט ברור וקריא מהמקור כדלקמן:

"מסמך מתוך אתר האינטרנט www.prodwaregroup.com זכויות השכפול שמורות ומוגבלות בהחלט".
לכל שימוש אחר, יש ליצור עמנו קשר.

פרטים אישיים

המידע הנשלח מיועד לחברת פרודוור אשר תעבד את בקשותיך למידע. יש לך זכות לגשת, לשנות, לתקן או למחוק כל מידע אישי אודותיך.
לשם כך, יש ליצור קשר עם:

פרודוור ישראל בע"מ
רחוב רפפורט 3, קניון כפר סבא הירוקה
קומה 16, ת.ד 59
כפר סבא 4465142
טל: 073-2770000
פקס: 073-2770001
מייל: ilinfo@prodware.co.il

חיסיון

בנוגע למידע הנשלח במייל, ברצוננו ליידע אותך כי:

• על אף שאנו עומדים בתקני אבטחת מידע מחמירים ביותר, סודיות התכתובת באמצעות האינטרנט אינה מובטחת.
• המיילים מאוחסנים על המחשב די זמן על מנת שהחברה תיתן לך תשובה.

קישורים

אתר האינטרנט www.prodwaregroup.com מכיל קישורים לאתרים אחרים. אתרים אילו, שכתובתם נבדקת דרך קבע, אינם חלק מאתר האינטרנט של פרודוור. לצוות העורכים של פרודוור אין שליטה על התוכן שלהם, והם מנערים עצמם מאחריות על המידע המוצג בו.